9.poschodie 8.poschodie 7.poschodie 6.poschodie 5.poschodie 4.poschodie 3.poschodie 2.poschodie 1.poschodie 9.poschodie 8.poschodie 7.poschodie 6.poschodie 5.poschodie 4.poschodie 3.poschodie 2.poschodie


POSLEDNÉ LUKRATÍVNE OBCHODNÉ PRIESTORY


Označenie Popis Rozloha v m2 Cena s DPH Uvádzacia cena Stav
O4 M obchodný priestor 84,04 155 216 € 141 105 € Voľný

VOLNÉ PARKOVACIE MIESTA


Označenie Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
G7 1.PP parkovacie státie 3 000 € Voľné
G79 1.PP parkovacie státie 3 000 € Voľné
G171 2.PP parkovacie státie 3 000 € Voľné

Obchodné priestory

Označenie Popis Rozloha Cena s DPH Stav
O1 M obchodný priestor 25,14 - Predaný
O2 M obchodný priestor 44,89 - Predaný
O3 M obchodný priestor 200,00 - Predaný
O4 M obchodný priestor 84,04 141 105 € Volný
O5 M obchodný priestor 84,04 141 505 € Nezáväzné
O6 M obchodný priestor 66,85 - Predaný
O7 M obchodný priestor 100,00 - Predaný
O8 M obchodný priestor 100,00 - Predaný
O9 M obchodný priestor 44,89 - Predaný
O10 M obchodný priestor 25,14 - Predaný
O11 M obchodný priestor 38,96 - Predaný
O12 M obchodný priestor 78,37 - Predaný
O13 M obchodný priestor 84,04 - Predaný
O14 M obchodný priestor 40,65 - Predaný
O15 M obchodný priestor 163,75 - Predaný

PONUKA BYTOV

BLOK A

Označenie Popis Rozloha Balkón Terasa Základná cenníková
cena s DPH
Akciová
cena na
posledný byt
10-40-40-10
Stav
2. nadzemné podlažie
A1 M 2izbový+kk 42,35 14,82 47,49 - - Predaný
A2 M 2izbový+kk 40,40 5,94 - - - Predaný
A3 M 2izbový+kk 40,66 6,06 - - - Predaný
A4 M 2izbový+kk 42,08 12,01 - - - Predaný
A5 M 2izbový+kk 42,84 6,63 - - - Predaný
A6 M 2izbový+kk 52,32 9,88 - - - Predaný
A7 M-APT 2izbový+kk 36,52 10,16 - - - Predaný
A8 M 3izbový+kk 67,30 21,96 62,26 - - Predaný
A9 M 2izbový+kk 37,05 16,68 46,49 - - Predaný
3. nadzemné podlažie
A10 M 2izbový+kk 42,10 8,60 - - - Predaný
A11 M 2izbový+kk 40,63 3,48 1,55 - - Predaný
A12 M 2izbový+kk 40,43 3,92 - - - Predaný
A13 M 2izbový+kk 42,31 9,71 - - - Predaný
A14 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
A15 M 2izbový+kk 52,32 5,56 - - - Predaný
A16 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
A17 M 3izbový+kk 67,53 9,61 - - - Predaný
A18 M 2izbový+kk 37,05 4,41 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
A19 M 2izbový+kk 42,10 8,60 - - - Predaný
A20 M 2izbový+kk 40,63 3,48 1,55 - - Predaný
A21 M 2izbový+kk 40,43 3,92 - - - Predaný
A22 M 2izbový+kk 42,31 9,71 - - - Predaný
A23 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
A24 M 2izbový+kk 52,32 5,56 - - - Predaný
A25 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
A26 M 3izbový+kk 67,53 9,61 - - - Predaný
A27 M 2izbový+kk 37,05 4,41 - - - Predaný
5. nadzemné podlažie
A28 M 2izbový+kk 42,35 6,62 - - - Predaný
A29 M 2izbový+kk 40,40 3,48 - - - Predaný
A30 M 2izbový+kk 40,66 6,52 - - - Predaný
A31 M 2izbový+kk 42,08 6,70 - - - Predaný
A32 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
A33 M 2izbový+kk 52,32 5,56 - - - Predaný
A34 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
A35 M 3izbový+kk 67,53 8,88 - - - Predaný
A36 M 2izbový+kk 37,05 3,97 - - - Predaný
6. nadzemné podlažie
A37 M 2izbový+kk 42,10 8,60 - - - Predaný
A38 M 2izbový+kk 40,63 3,48 1,55 - - Predaný
A39 M 2izbový+kk 40,43 3,92 - - - Predaný
A40 M 2izbový+kk 42,31 9,71 - - - Predaný
A41 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
A42 M 2izbový+kk 52,32 5,56 - - - Predaný
A43 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
A44 M 3izbový+kk 67,53 9,61 - - - Predaný
A45 M 2izbový+kk 37,05 4,41 - - - Predaný
7. nadzemné podlažie
A46 M 2izbový+kk 42,35 6,62 - - - Predaný
A47 M 2izbový+kk 40,40 3,48 - - - Predaný
A48 M 2izbový+kk 40,66 6,52 - - - Predaný
A49 M 2izbový+kk 42,08 6,70 - - - Predaný
A50 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
A51 M 2izbový+kk 52,32 5,56 - - - Predaný
A52 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
A53 M 3izbový+kk 67,53 8,88 - - - Predaný
A54 M 2izbový+kk+garáž+kob 37,05 3,97 - - - Predaný
8. nadzemné podlažie
A55 M 2izbový+kk 42,35 8,82 - - - Predaný
A56 M 3izbový+kk 77,99 3,48 18,49 - - Predaný
A57 M 3izbový+kk 70,68 6,52 18,49 - - Predaný
A58 M 2izbový+kk 42,31 9,71 - - - Predaný
A59 M 3izbový+kk 68,02 5,01 40,15 - - Predaný
A60 M 5izbový+kk 143,70 - 52,83 - - Predaný
A61 M 4izbový+kk 116,03 9,49 52,83 - - Predaný
A62 M 2izbový+kk 59,01 3,24 40,15 - - Predaný

BLOK B

Byt: Volný Rezervovaný Predaný
Označenie Popis Rozloha Balkón Terasa Základná cenníková
cena s DPH
Veža B
vypredaná
Stav
2. nadzemné podlažie
B1 M 2izbový+kk 42,35 14,82 47,49 - - Predaný
B2 M 2izbový+kk 40,63 6,06 - - - Predaný
B3 M 2izbový+kk 40,43 5,94 - - - Predaný
B4 M 2izbový+kk 42,31 12,13 - - - Predaný
B5 M 2izbový+kk 42,84 6,63 - - - Predaný
B6 M 2izbový+kk 52,32 9,88 - - - Predaný
B7 M-APT 2izbový+kk 36,52 10,16 - - - Predaný
B8 M 3izbový+kk 67,30 21,96 62,26 - - Predaný
B9 M 2izbový+kk 37,05 16,68 46,49 - - Predaný
3. nadzemné podlažie
B10 M 2izbový+kk 42,35 6,62 - - - Predaný
B11 M 2izbový+kk 40,40 3,48 - - - Predaný
B12 M 2izbový+kk 40,66 6,52 - - - Predaný
B13 M 2izbový+kk 42,08 6,70 - - - Predaný
B14 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
B15 M 2izbový+kk 52,31 5,56 - - - Predaný
B16 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
B17 M 3izbový+kk 67,53 8,88 - - - Predaný
B18 M 2izbový+kk 37,05 3,97 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
B19 M 2izbový+kk 42,35 6,62 - - - Predaný
B20 M 2izbový+kk 40,40 3,48 - - - Predaný
B21 M 2izbový+kk 40,66 6,52 - - - Predaný
B22 M 2izbový+kk 42,08 6,70 - - - Predaný
B23 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
B24 M 2izbový+kk 52,31 5,56 - - - Predaný
B25 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
B26 M 3izbový+kk 67,53 8,88 - - - Predaný
B27 M 2izbový+kk 37,05 3,97 - - - Predaný
5. nadzemné podlažie
B28 M 2izbový+kk 42,35 8,60 - - - Predaný
B29 M 2izbový+kk 40,63 3,48 1,55 - - Predaný
B30 M 2izbový+kk 40,43 3,92 - - - Predaný
B31 M 2izbový+kk 42,31 9,71 - - - Predaný
B32 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
B33 M 2izbový+kk 52,32 5,56 - - - Predaný
B34 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
B35 M 3izbový+kk 67,83 9,77 - - - Predaný
B36 M 2izbový+kk 37,05 4,41 - - - Predaný
6. nadzemné podlažie
B37 M 2izbový+kk 42,35 6,62 - - - Predaný
B38 M 2izbový+kk 40,40 3,48 - - - Predaný
B39 M 2izbový+kk 40,66 6,52 - - - Predaný
B40 M 2izbový+kk 42,08 6,70 - - - Predaný
B41 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
B42 M 2izbový+kk 52,31 5,56 - - - Predaný
B43 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
B44 M 3izbový+kk 67,53 8,88 - - - Predaný
B45 M 2izbový+kk 37,05 3,97 - - - Predaný
7. nadzemné podlažie
B46 M 2izbový+kk 42,35 8,60 - - - Predaný
B47 M 2izbový+kk 40,63 3,48 1,55 - - Predaný
B48 M 2izbový+kk 40,43 3,92 - - - Predaný
B49 M 2izbový+kk 42,31 9,71 - - - Predaný
B50 M 2izbový+kk 42,84 5,01 - - - Predaný
B51 M 2izbový+kk 52,32 5,56 - - - Predaný
B52 M-APT 2izbový+kk 36,52 5,72 - - - Predaný
B53 M 3izbový+kk 67,83 9,77 - - - Predaný
B54 M 2izbový+kk+garáž+kob 37,05 4,41 - - - Predaný
8. nadzemné podlažie
B55 M 2izbový+kk 42,35 6,62 - - - Predaný
B56 M 3izbový+kk 77,78 3,48 18,49 - - Predaný
B57 M 3izbový+kk 70,68 6,52 18,49 - - Predaný
B58 M 2izbový+kk 42,08 6,70 - - - Predaný
B59 M 3izbový+kk 68,03 5,01 40,15 - - Predaný
B60 M 4izbový+kk 89,97 - 43,43 - - Predaný
B61 M-APT 3izbový+kk 66,91 - 18,61 - - Predaný
B62 M 4izbový+kk 90,50 8,76 43,43 - - Predaný
B63 M 3izbový+kk 68,43 3,22 40,15 - - Predaný

Nebytové priestory

Označenie Rozloha Umiestnenie Popis Cena v € s DPH
a 10% zľavou
Status
K1 3,94 m2 1.NP Kobka - Predaná
K2 3,94 m2 1.NP Kobka - Predaná
K3 1,61 m2 2.NP Kobka - Predaná
K4 1,37 m2 2.NP Kobka - Predaná
K5 1,61 m2 2.NP Kobka - Predaná
K6 1,37 m2 2.NP Kobka - Predaná
K7 1,61 m2 3.NP Kobka - Predaná
K8 1,37 m2 3.NP Kobka - Predaná
K9 1,61 m2 3.NP Kobka - Predaná
K10 1,37 m2 3.NP Kobka - Predaná
K11 1,61 m2 4.NP Kobka - Predaná
K12 1,37 m2 4.NP Kobka - Predaná
K13 1,61 m2 4.NP Kobka - Predaná
K14 1,37 m2 4.NP Kobka - Predaná
K15 1,61 m2 5.NP Kobka - Predaná
K16 1,37 m2 5.NP Kobka - Predaná
K17 1,61 m2 5.NP Kobka - Predaná
K18 1,37 m2 5.NP Kobka - Predaná
K19 1,61 m2 6.NP Kobka - Predaná
K20 1,37 m2 6.NP Kobka - Predaná
K21 1,61 m2 6.NP Kobka - Predaná
K22 1,37 m2 6.NP Kobka - Predaná
K23 1,61 m2 7.NP Kobka - Predaná
K24 1,37 m2 7.NP Kobka - Predaná
K25 1,61 m2 7.NP Kobka - Predaná
K26 1,37 m2 7.NP Kobka - Predaná
K27 1,61 m2 8.NP Kobka - Predaná
K28 1,37 m2 8.NP Kobka - Predaná
K29 1,61 m2 8.NP Kobka - Predaná
K30 1,37 m2 8.NP Kobka - Predaná
K31 2,35 m2 1.PP Kobka - Predaná
K32 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K33 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K34 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K35 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K36 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K37 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K38 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K39 2,65 m2 1.PP Kobka - Predaná
K40 3,13 m2 1.PP Kobka - Predaná
K41 3,13 m2 1.PP Kobka - Predaná
K42 2,15 m2 1.PP Kobka - Predaná
K43 2,14 m2 1.PP Kobka - Predaná
K44 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K45 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K46 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K47 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K48 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K49 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K50 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K51 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K52 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K53 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K54 3,13 m2 1.PP Kobka - Predaná
K55 3,13 m2 1.PP Kobka - Predaná
K56 2,15 m2 1.PP Kobka - Predaná
K57 2,14 m2 1.PP Kobka - Predaná
K58 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K59 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K60 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K61 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K62 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K63 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K64 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K65 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K66 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K67 1,53 m2 1.PP Kobka - Predaná
K68 2,14 m2 2.PP Kobka - Predaná
K69 2,49 m2 2.PP Kobka - Predaná
K70 2,49 m2 2.PP Kobka - Predaná
K71 2,49 m2 2.PP Kobka - Predaná
K72 2,15 m2 2.PP Kobka - Predaná
K73 3,13 m2 2.PP Kobka - Predaná
K74 3,13 m2 2.PP Kobka - Predaná
K75 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K76 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K77 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K78 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K79 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K80 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K81 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K82 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K83 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K84 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K85 2,14 m2 2.PP Kobka - Predaná
K86 2,49 m2 2.PP Kobka - Predaná
K87 2,49 m2 2.PP Kobka - Predaná
K88 2,49 m2 2.PP Kobka - Predaná
K89 2,15 m2 2.PP Kobka - Predaná
K90 3,13 m2 2.PP Kobka - Predaná
K91 3,13 m2 2.PP Kobka - Predaná
K92 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K93 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K94 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K95 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K96 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K97 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K98 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K99 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K100 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná
K101 1,53 m2 2.PP Kobka - Predaná

Parkovacie státia

Označenie parkovania Rozloha státia Umiestnenie Popis Cena v € s DPH
a 10% zľavou
Status
G1 13,70 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G2 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G3 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G4 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G5 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G6 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G7 6,45 m2 1.PP parkovacie státie 3 000 € Volná
G8 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G9 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G10 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G11 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G12 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G13 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G14 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G15 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G16 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G17 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G18 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G19 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G20 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G21 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G22 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G23 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G24 13,40 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G25 14,60 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G26 13,20 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G27 13,20 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G28 13,20 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G29-30 19,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G31 13,20 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G32 7,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G33 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G34 11,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G35 11,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G36 7,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G37 11,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G38 14,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G39 14,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G40 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G41 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G42 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G43 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G44 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G45 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G46 14,80 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G47 14,80 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G48 14,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G49 14,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G50 12,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G51 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G52 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G53 13,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G54 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G55 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G56 12,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G57 12,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G58 12,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G59 12,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G60 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G61 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G62 13,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G63 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G64 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G65 12,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G66 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G67 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G68 14,80 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G69 14,80 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G70 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G71 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G72 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G73 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G74 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G75 12,00 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G76 14,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G77 14,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G78 11,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G79 7,50 m2 1.PP parkovacie státie 3 000 € Volná
G80 11,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G81 11,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G82 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G83 7,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G84 13,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G85-86 19,50 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G87 13,20 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G88 13,20 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G89 13,20 m2 1.PP parkovacie státie - Predaná
G90 13,70 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G91 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G92 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G93 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G94 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G95 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G96 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G97 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G98 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G99 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G100 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G101 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G102 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G103 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G104 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G105 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G106 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G107 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G108 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G109 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G110 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G111 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G112 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G113 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G114 13,20 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G115 13,20 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G116 13,20 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G117-118 19,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G119 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G120 7,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G121 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G122 11,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G123 11,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G124 7,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G125 11,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G126 14,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G127 14,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G128 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G129 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G130 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G131 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G132 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G133 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G134 14,80 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G135 14,80 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G136 14,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G137 14,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G138 12,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G139 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G140 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G141 13,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G142 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G143 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G144 12,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G145 12,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G146 12,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G147 12,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G148 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G149 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G150 13,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G151 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G152 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G153 12,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G154 14,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G155 14,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G156 14,80 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G157 14,80 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G158 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G159 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G160 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G161 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G162 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G163 12,00 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G164 14,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G165 14,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G166 11,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G167 7,50 m2 2.PP parkovacie státie 3 000 € Rezervovaná
G168 11,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G169 11,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G170 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G171 7,50 m2 2.PP parkovacie státie 3 000 € Volná
G172 13,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G173-174 19,50 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G175 13,20 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G176 13,20 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná
G177 13,20 m2 2.PP parkovacie státie - Predaná