Financovanie

 • Platba v hotovosti
 • Financovanie cez hypotekárny úver
 • Stavebné sporenie
 • Kombinácia možností vyššie

Spolupracujúce banky kde je projekt nastavený na financovanie

 
 • Uni Credit a.s.
 • Tatra Banka a.s.
 • ČSOB a.s.
 • SLSP a.s.
 • VÚB a.s.

 

Splátkový kalendár 10-40-40-10
(zľava 10% z cenníkovej ceny):


 1. splátka 10% pri podpise Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve
 2. splátka 40% pri ukončení uzavretej hrubej stavby
 3. splátka 40% pri ukončení vnútorných rozvodov
 4. splátka 10% pri kolaudácii

Hypotekárna kalkulačka

 
 
%
 
r.
 

ŠPM = štátny prísp. pre mladých

 
 
Splátkový kalendár 10-90
(zľava 7 % z cenníkovej ceny):


 1. splátka 10% pri podpise Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve
 2. splátka 90% pri kolaudácii
Možnosť klientskych zmien do ukončenia hrubej stavby